Logo

Et fællesskab for vidensarbejdende freelancere og solo-selvstændige

Har du brug for hjælp med salg, prissætning, opkvalificering og administration? Eller savner du et stærkt fællesskab at sparre og samarbejde med? Vi er et medlemsejet freelancekooperativ for vidensarbejdere med ét for øje: at skabe størst mulig værdi for vores medlemmer.

OM OS

Vi er en kooperativ virksomhed. Det betyder, at vi er demokratisk ejet og at du som medlem har indflydelse på, hvilke services vi skal levere for at udføre vores eneste formål: at understøtte dig som vidensarbejdende freelancer eller solo-selvstændig bedst muligt.

TRYGHED I ARBEJDSLIVET

Når du fakturerer igennem kooperativet bliver du ansat på projektbasis i den tid arbejdet tager, mens vi påtager os ansvaret som arbejdsgiver. 

Du er herigennem dækket af en række ydelser som optjening af ret til dagpenge og betaling under sygdom, forsikring under arbejde, feriepenge m.m.

Dette sikrer dig, hvis du i perioder har mindre at lave, slår dig på livet eller blot har brug for en højere grad af stabilitet i tilværelsen som freelancer eller solo-selvstændig.

SALG & SAMARBEJDE

Vi hjælper vores medlemmer med salg, tværfaglige samarbejder og prissætning

Gennem vores jobbørs matcher vi vores medlemmer med virksomheder på kortere og længere opgaver. Medlemmer kan mod honorering give arbejde videre til fællesskabet for at undgå flaskehalse i arbejdsmængden. Og samarbejde på tværfaglige jobs kan nemt faciliteres gennem platformen.

Vi tror på, at det kan betale sig i kroner og ører at løfte salgsarbejdet i flok.

DEMOKRATISK EJERSKAB

Da freelance-kooperativet er ejet i fællesskab, har du som medlem ligeværdig indflydelse på større beslutninger efter princippet om ét medlem, én stemme.

Dette sikrer, at virksomheden er styret efter, hvad der giver mest værdi for medlemmerne. Ikke af ambitioner om at generere overskud til eksterne investorer. Akurat som vi kender det fra en lang række veldrevne, stabile og konkurrencedygtige andels- og kooperative virksomheder i Danmark og udland.

Kan du være medejer, have tryghed som ansat og bevare fleksibilitet som freelancer på samme tid?

Svaret er ja!

Services

Hvad kooperativet kan tilbyde

Social sikkerhed gennem ansættelsesstatus

Optjen ret til dagpenge og sygedagpenge. Feriepenge og forsikring under arbejde. Mulighed for optjening til pensionsordning.

Fælles administration og garanteret udbetaling

Automatisk bogføring, regnskab og indberetning til Skat. Garanteret udbetaling idet kooperativet står med ansvar for at inddrive betaling.

Facilitere og fordele salgsarbejde

Salgsarbejde og markedsføring, honoreret videredeling af opgaver mellem medlemmer eller samarbejder på større og tværfaglige opgaver.

Demokratisk medbestemmelse

Det er medlemmerne, som ejer virksomheden i fællesskab. Gør din indflydelse gældende på de store linjer efter princippet ét medlem, én stemme.

Co-work, samarbejde og kollegaskab

Fleksible kontorpladser til individuelle behov. Muligheder for samarbejder og kollegaskab på tværs af fagligheder.

Adgang til digitale opgaver i hele landet

Let adgang til salg og leverancer af digitale opgaver uagtet din geografi. Arbejd hvorfra det passer dig bedst.

Rabat på efteruddannelse og softwarelicenser

Adgang til kurateret efteruddannelse, opkvalificering og softwarelicenser gennem fælles indkøbsaftaler.

Transparens om arbejdsrelateret data

Ingen "Black Box" algoritmer. Vi beslutter i fællesskab, hvordan data bringes i spil for at understøtte gode arbejdsliv.

Fremtidens arbejdsmarked forventes at blive præget af større grad af fleksible ansættelser og øget digitalisering.

Dette kalder på nye former for kollektiv organisering.
Skal du være med?