Logo

En platform for meningsfulde arbejdsliv

Vi er et fællesskab af vidensarbejdende freelancere og solo-selvstændige med stor diversitet og dét tilfælles, at vi ønsker at arbejde på opgaver og på måder, som tilgodeser menneskers og naturens behov.

OM OS

Klima- miljø- og biodiversitetskrise. Mangel på mening, tid og trivsel. Accelerationssamfundets ydre og indre kriser kalder på store og nødvendige omstillinger inden for planetære og humane grænser.
Vi er en demokratisk ejet arbejdsplatform for freelancere og solo-selvstændige, som tværfagligt forsøger at bidrage positivt til at løse vores kollektive udfordringer.

REGENERATIVE PRINCIPPER

Hvordan skaber man en organisation, som giver mere end den tager, og som bidrager til en økonomi inden for de planetære grænser?

I fællesskab eksperimenterer vi med, hvad det vil sige at være en regenerativ organisation. Vi tilstræber at måle værdi, tage beslutninger og fordele overskud ud fra trivselsparametre for både mennesker og natur. Vækst er således ikke et mål i sig selv, men et middel til at skabe gode arbejdsliv inden for definerede rammer.

Eksperimentet er kun lige startet og diversitet er vores styrke. Byd ind hvad det betyder for dig.

FLEKSIBLE RAMMER & TRYGHED

Selvbestemmelse som freelancer og projektansættelse for faktureret tid skaber forudsætninger for både autonomi og trivsel.

Som freelancer har du frihed til at indrette dit arbejdsliv efter varierende tempi og livsfaser med opgaver, samarbejder og pauser som du har lyst og økonomien tillader.
Samtidig får du ansættelsesstatus når du fakturerer gennem platformen. Dette sikrer dig en række ydelser, hvis du i perioder har mindre at lave, slår dig på livet eller blot har brug for en højere grad af stabilitet i tilværelsen som freelancer eller solo-selvstændig.

MENINGSFULDE SALG & SAMARBEJDER

Adgang til SDG screenede opgaver, transparens om opdragsgivers ESG rapportering og faciliterede tværfaglige samarbejder.

Alle opgaver formidlet gennem platformen screenes i forhold til virksomhedens ESG rapportering og FN’s 17 Verdensmål (SDG) med fuld transparens.
Gennem vores jobbørs matcher vi vores medlemmer med virksomheder på kortere og længere opgaver. Medlemmer kan mod honorering give arbejde videre til fællesskabet for at undgå flaskehalse i arbejdsmængden. Og samarbejde på tværfaglige opgaver kan nemt faciliteres.

En platform der forbinder professionelle individer, som arbejder ud fra regenerative principper, med omstillingsparate virksomheder, som har brug for fleksible kompetencer på specifikke opgaver.

Services

Hvad kooperativet kan tilbyde

Social sikkerhed gennem ansættelsesstatus

Optjen ret til dagpenge og sygedagpenge. Feriepenge og forsikring under arbejde. Mulighed for optjening til pensionsordning.

Fælles administration og garanteret udbetaling

Automatisk bogføring, regnskab og indberetning til Skat. Garanteret udbetaling idet kooperativet står med ansvar for at inddrive betaling.

Facilitere og fordele salgsarbejde

Salgsarbejde og markedsføring, honoreret videredeling af opgaver mellem medlemmer eller samarbejder på større og tværfaglige opgaver.

Demokratisk medbestemmelse

Det er medlemmerne, som ejer virksomheden i fællesskab. Gør din indflydelse gældende på de store linjer efter princippet ét medlem, én stemme.

Opgaver stilles i relation til FN’s 17. Verdensmål

Freelancer får vished for impact. Opdragsgiver får standardiseret rapportering på opgave og bæredygtige værdikæder for freelance-entreprise.

Screening af virksomheders ESG-rapportering

Transparens om virksomheders environmental, social and governance (ESG) rapportering giver grundlag for sammenligning.

Medlem af netværket
1% for the Planet 

Der pålægges fast 1% på alt salg til klima- miljø- og biodiversitetstiltag, som medlemmerne årligt stemmer om hvordan skal fordeles.

Reduceret arbejdstid til 32 timer/uge

Loft på timer platform faciliterer opgaver for den enkelte målt over årsværk. For distribution af opgaver og støtte af strukturel arbejdstidsreduktion.

Co-work, samarbejde og kollegaskab

Fleksible kontorpladser til individuelle behov. Muligheder for samarbejder og kollegaskab på tværs af fagligheder.

Adgang til digitale opgaver i hele landet

Let adgang til salg og leverancer af digitale opgaver uagtet din geografi. Arbejd hvorfra det passer dig bedst.

Rabat på efteruddannelse og softwarelicenser

Adgang til kurateret efteruddannelse, opkvalificering og softwarelicenser gennem fælles indkøbsaftaler.

Transparens om arbejdsrelateret data

Ingen "Black Box" algoritmer. Vi beslutter i fællesskab, hvordan data bringes i spil for at understøtte gode arbejdsliv.

Fremtidens arbejdsmarked forventes at blive præget af større efterspørgsel på fleksibilitet, mening og ønske om at bidrage til løsninger på menneskers og naturs præmisser inden for planetære grænser.

Dette kalder på nye former for organisering.

Skal du være med?